Czy darmowa chwilówka stanowi dochód z tytułu nieodpłatnego świadczenia?

Przez lata funkcjonowania darmowych chwilówek narosło wiele mitów, wątpliwości i przekonań trafniejszych lub mniej o tym czy otrzymanie nieodpłatnie pożyczki może implikować obowiązek podatkowy z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

Aby rozwiać wszystkie wątpliwości głos w tej sprawie zabrał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej KIS. W odpowiedzi na wniosek o interpretację dyrektor KIS wskazał, że jeśli umowa została zawarta bez związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez którąkolwiek ze stron to obowiązek podatkowy nie występuje.

Oznacza to, że pożyczka bez związku z działalnością gospodarczą jest podatkowo obojętna i nie stanowi podstawy do naliczenia podatku dochodowego z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

Chwilówki udzielane są przez działalności gospodarcze – co w takim przypadku?

Spółka S.A. czy z o.o.o. to również działalność gospodarcza.

Oficjalna interpretacja dyrektora KIS mówi o osobach fizycznych a tu darmowej chwilówki udziela działalność gospodarcza w formie spółki S.A. lub z o.o.

Bardzo precyzyjna odpowiedź znajduje się w innej interpretacji dyrektora KIS dotyczącej darmowych pożyczek udzielanych w ramach firmy jej pracownikom:

-> https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=556730#tresc

“W związku z powyższym należy stwierdzić, że jeśli pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie udzielania pożyczek, a pożyczki są udzielane pracownikom według jednolitych zasad to po stronie pracowników nie powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f., w związku z otrzymaniem pożyczki nieoprocentowanej.”

Jak widać jest tu wskazanie, że jeśli nie prowadzi się DG w zakresie udzielania pożyczek to beneficjent takiej pożyczki, czyli ten kto ją otrzyma, podatku nie musi płacić.

Wynika z tego, że jeśli DG udziela darmowych chwilówek i jest to jej działalność to pożyczkobiorca nieodpłatnie korzysta ze kapitału.

Na ten problem wskazywał już dawno temu @banknot na 3obieg:

-> https://3obieg.pl/fiskus-poluje-brales-nieoprocentowana-pozyczke-zaplacisz-podatek/

Nie są znane sytuacje, w których Urząd Skarbowy upomniał by się o podatek należy od darmowej chwilówki natomiast obowiązek zapłaty podatku w tym przypadku występuje.

Na stronie:

-> https://www.podatki.biz/artykuly/indeks/pozyczka-nieoprocentowana,1013

jest kompendium wiedzy na temat nieoprocentowanych pożyczek w świetle przepisów podatkowych.

Dodaj komentarz