Jakie dochody do pierwszej darmowej?

Chwilówki przez Internet to forma kredytów konsumenckich nazywana konsumpcyjnymi. Konsumpcyjne ponieważ są przeznaczone właśnie szybkie wydatki. Jak każdy kredyt konsumencki darmowa chwilówka podlega regulacją ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy kodeks cywilny.

To implikuje konieczność posiadania dochodów ponieważ należy mieć zdolność kredytową. Podstawowym filarem zdolności kredytowej jest właśnie dochód.

Jaki trzeba mieć dochód aby wziąć darmową chwilówkę?

Zgodnie z art. 5 pkt 16) ocena zdolności kredytowej to

“ocena zdolności konsumenta do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami”

pełna treść ustawy:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111260715/U/D20110715Lj.pdf

Także jeśli darmowa chwilówka jest udzielona na 30 dni to nasz dochód netto, czyli ten którym będziemy mogli swobodnie dysponować po odjęciu wszystkich stałych zobowiązań (w tym również wydatki na utrzymanie) musi wystarczyć na całkowitą jednorazową spłatę.

Analogicznie jeśli jest to 60 (w różnych wersjach 61, 62, 65) dni to dochód miesięczny dzielony przez 2 musi wystarczyć na całkowitą jednorazową spłatę.

na przykład:

  1. bierzemy darmową chwilówkę na 30 dni w kwocie 1000 PLN -> wymagany dochód netto miesięczny to co najmniej 1000 PLN

dla kwoty 2000 PLN -> 2000 PLN i tak dalej

2. bierzemy darmową chwilówkę na 61 dni w kwocie 1000 PLN -> wymagany dochód netto miesięczny to co najmniej 500 PLN (czyli 1000/2)

dla kwoty 2000 PLN -> 1000 PLN i tak dalej

Darmowa chwilówka może opiewać nawet na 5000 PLN i aby ją otrzymać trzeba pochwalić się właśnie dochodem netto na tym poziomie.

Klienci oświadczają zawyżone dochody – czy to jest sprawdzane?

Oświadczenie o dochodach może być zweryfikowane w każdym momencie trwania umowy. Mówi o tym art. 9 pkt 3. ustawy o kredycie konsumenckim.

Nie jest to jasne z początku ponieważ artykuł ten brzmi tak:

“Konsument jest zobowiązany do przedstawienia, na żądanie kredytodawcy,
dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny zdolności kredytowej.”

natomiast w związku z art. 40 pkt 2. widzimy, że kredytodawca ma uprawnienia do ponownej oceny zdolności kredytowej – mowa w pkt 2. o zwiększeniu kwoty ale jednak wskazuje na to uprawnienie.

Nadto z samej definicji oceny zdolności kredytowej a art. 5 pkt 16) wynika, że jest to ocena zdolności do spłaty – jeśli w trakcie trwania umowy pojawią się wątpliwości ocena może być ponownie przeprowadzona i zastosowany art. 9 pkt 3, w którym mowa o prawie do żądania dokumentów i informacji.

Podsumowując

To jaki dochód jest wymagany determinuje wysokość kwoty chwilówki i okres spłaty. Jeśli jest to 1 miesiąc to dochody netto muszą być co najmniej w wysokości kwoty chwilówki, jeśli to 2 miesiące to dochody netto muszą być w co najmniej w połowie wysokości kwoty chwilówki.

Dochody są oświadczane i nie praktykuje się ich weryfikacji ale kredytodawca ma zawsze prawo do przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej na podstawie zażądanych dokumentów (i informacji).

Dodaj komentarz