Dla czego w przykładzie reprezentatywnym jest mniejsza kwota niż maksymalna dostępna?

W przykładzie reprezentatywnym podaje się średnią kwotę chwilówek, które pożyczkodawca prognozuje udzielić. Kwota ta to zsumowane wszystkie chwilówki podzielone na ich ilość. Stosuje się medianę czyli odrzuca się najmniejsze i największe kwoty.

Dodaj komentarz