Ranking pożyczek pozabankowych 2 grudzień 2023

przygotował: Wojciech Rocket

Zanim weźmiesz pożyczkę pozabankową musisz być całkowicie pewien/pewna, że nie ma absolutnie żadnej innej możliwości zdobycia pieniędzy. Praca, sprzedaż niepotrzebnych rzeczy, zbieranie złomu. Tak, nawet zbieranie złomu jest lepszym sposobem na gotówkę niż pożyczania.

Jeśli nie ma żadnej innej możliwości to przynajmniej wybierz ofertę wyselekcjonowaną w rankingu. Nie powinien to być dowolny ranking. Sprawdź czy podane jest RRSO, zweryfikuj je dzwoniąc do pożyczkodawcy. Przeczytaj całą umowę zanim ją podpiszesz. W UOKiK leżą dosłownie setki spraw dotyczących nieuczciwych pożyczkodawców.

Pożyczki na raty – chwilówki na raty miesięczne online

HapipożyczkiProvidentWongaSmartneySupergrosz
rata:
229,34 zł
najniższa rata
rata:
250 zł
+20,66 zł do najtańszej
rata:
252,91zł
+23,57 zł do najtańszej
rata:
271,28 zł
+41,94 zł do najtańszej
rata:
400,32 zł
+170,98 zł do najtańszej
do spłaty:
5 504,16 zł
najmniej do spłaty
do spłaty:
6 000 zł
+495,84 zł do najtańszej
do spłaty:
6 069,84 zł
+565,68 zł do najtańszej
do spłaty:
6 510,72 zł
+777,22 zł do najtańszej
do spłaty:
9 571,18 zł
+3 837,68 zł do najtańszej
oprocentowanie:
0%
oprocentowanie:
0%
oprocentowanie:
7,2%
oprocentowanie:
7%
oprocentowanie:
7,2%
prowizja:
5,13%
prowizja:
10,1%
prowizja:
12,75%
prowizja:
18%
prowizja:
80%
RRSO:
9,81%
RRSO:
19,62%
RRSO:
21,09%
RRSO:
28,05%
RRSO:
101,97%
szczegóły >szczegóły >szczegóły >szczegóły >szczegóły >
Ranking przygotowany dla pożyczki 5000 zł na 24 raty miesięczne. Te pożyczki są najtańsze. Symulacja wysokości raty została tak przeprowadzona aby pokazać różnice w całkowitym koszcie według miesięcznej raty oraz całkowitej kwoty do spłaty. Kolorem zielonym oznaczona jest “najniższa rata” oraz “najmniej do spłaty”. Kolorem czerwonym oznaczona jest kwota różnicy do najtańszej oferty.

Geneza

Fundamentem pożyczki na raty jest symbioza pożyczkobiorcy z pożyczkodawcą. Symbioza, czyli współistnienie z korzyścią dla obydwu stron.

Pożyczkobiorca rozkłada w czasie pozyskiwanie pieniędzy na materializację obranego celu dzięki otrzymaniu od razu dużej kwoty i możliwości spłacania jej w ratach.

Pożyczkodawca wykorzystuje własny kapitał, lub pożyczony po odpowiednio niższej cenie, generuje przychód z odsetek. Odsetki doliczone są do raty pożyczkobiorcy.

Odsetki wraz ze swoją wysokością to rdzeń oferty. To na ich podstawie podejmuje się decyzję, którą ofertę wybieramy. Suma wszystkich kosztów wyrażona w odsetkach nazywa się Rzeczywistą Roczną Stopą Oprocentowania (RRSO) i pokazuje skalę kosztów w relacji do sumy pożyczki w ujęciu jednego pełnego roku.

Odsetki, które płaci pożyczkobiorca swojemu pożyczkodawcy

Pieniądz jest towarem, który może mieć własną cenę. Cena pożyczonego pieniądza może wahać się od zera procent do nawet kilku tysięcy procent pokazanych w RRSO. Dlatego wybór pożyczkodawcy zależy od odsetek proponowanych pożyczkobiorcy do zapłaty za towar.

Oferty polecane wg rankingu są przez wszystkie portale branżowe oceniane najwyżej.

Zależność wysokości raty od odsetek – tak odsetki wpływają na okresową ratę:

Przykładowa pożyczka 100 zł na 12 miesięcy
wartość
odsetek
rata z
odsetkami
rata bez
odsetek
różnica
=
koszt
kiedy?
0%8,33 zł8,33 zł0,00 złdarmowe chwilówki, niektóre pożyczki unijne
2%8,42 zł0,09 złpożyczki unijne, pożyczki de minimis
5%8,56 zł0,23 złnajtańsze ofert banków i SKOK
8%8,70 zł0,37 złnajtańsze oferty banków, SKOK, firm pożyczkowych na specjalnych warunkach promocyjnych
10%8,79 zł0,46 złtanie oferty banków, SKOK, bardzo tanie oferty firm pożyczkowych z wieloma warunkami do spełnienia
15%9,03 zł0,70 złprzeciętne oferty banków, SKOK, bardzo tanie oferty firm pożyczkowych
20%9,26 zł0,93 złdrogie oferty banków, SKOK, tanie oferty firm pożyczkowych
30%9,75 zł1,42 złbardzo drogie oferty banków, SKOK, nadal tanie oferty firm pożyczkowych
50%10,76 zł2,43 złbrak oferty banków, SKOK, standardowe oferty firm pożyczkowych
80%12,37 zł4,04 złbrak oferty banków, SKOK, drogie oferty firm pożyczkowych
100%13,50 zł5,17 złbrak oferty banków, SKOK, bardzo drogie oferty firm pożyczkowych

Tabela przedstawia ile kosztuje pożyczenie 100 zł na okres 1 roku (przyjęto liczbę dni 365). Pokazana jest wysokość miesięcznej raty z odsetkami oraz bez odsetek. Różnica pomiędzy tymi dwiema wartościami to koszt ponoszony przez pożyczkobiorcę i jednocześnie przychód pożyczkodawcy. Odsetki są pokazane od wartości 0% do 100% w 11 nieregularnych interwałach. Ma to za zadanie wskazać w jakich granicach jakiego typu dostępne są oferty banków, SKOK oraz firm pożyczkowych.

Ważne pytanie: czemu różnica pomiędzy 0% a 100% nie wynosi dwukrotności?

Odsetki płaci się od kapitału pozostałego do spłaty. Kapitał to wartość raty bez odsetek. Każda spłata raty pomniejsza kapitał do spłaty.

Mając 100 zł pożyczki z odsetkami 8% rocznie płacimy ratę w wysokości 8,70 zł z czego 8,33 zł to kapitał a 0,37 zł to odsetki.

Aby wyznaczyć wysokość raty dla innej kwoty niż 100 zł należy przemnożyć wartość raty przez mnożnik, który potrzebujemy aby ze 100 zł uzyskać żądaną kwotę pożyczki.

Dla przykładu

1000 = 100 / 10  -> rata dla 15% zamiast 9,03 zł wyniesie -> 90,30 zł ponieważ 10 × 9,03 = 90,30

Trzeba pamiętać, że takie przemnażanie przez większe współczynniki może powodować rozbieżności. Nie powinny one przekroczyć 0,05%

Czym to jest spowodowane pokazane jest na tym przykładzie:

8,33 zł to rata bez odsetek dla 100 zł na 12 miesięcy ponieważ 100 / 12 = 8,33. To jest zaokrąglenie do pełnych groszy ponieważ taką formułą posługuje się cały świat. Prawdziwy wynik dzielenia 100 / 12 to 8.(3). Oznacza to, że prawdziwy wynik to 8,33333333333333333…. i tak dalej po kropce (lub po przecinku – w zależności of sposobu zapisu).

Rynek pożyczek na raty w Polsce

Rynek pozabankowych pożyczek na raty eksplodował w drugiej połowie lat dwudziestych obecnego wieku. Powstał specjalny Rejestr Instytucji Pożyczkowych, który prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego. Dzięki niemu można szybko zweryfikować czy dana firma ma uprawnienia do świadczenia usług pożyczkowych. Przed firmami ubiegającymi się o statut Instytucji Pożyczkowej postawiono szereg wymagań, których celem ma być zabezpieczenie interesów konsumentów.

Wymogi wobec pozabankowych firm pożyczkowych:

 • działalność gospodarcza w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej
 • minimalny kapitał zakładowy 200 000 zł opłacony w całości
 • kapitał zakładowy może być tylko wkładem pieniężnym
 • niekaralność członków zarządu, prokurentów, członków komisji rewizyjnej za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz za przestępstwo skarbowe.

Kontrola BIK – analiza historii kredytowej wnioskodawcy

BIK to Biuro Informacji Kredytowej S.A. Przechowuje, gromadzi, przetwarza oraz udostępnia upoważnionym podmiotom informacje o historii kredytowej klientów instytucji finansowych.

Do BIK mają dostęp:

 • banki
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowe kredytowe
 • firmy leasingowe
 • firmy faktoringowe
 • pozabankowe instytucji pożyczkowe

Dzięki możliwości skontrolowania jak dany klient spłacał poprzednie zobowiązania lub czy w ogóle kiedykolwiek korzystał z usług kredytowych pożyczkodawca dokłada cegiełkę informacyjną do swojego algorytmu analizy zdolności kredytowej oraz wiarygodności finansowej.

Pożyczki bez kontroli BIK – bez analizy historii kredytowej wnioskodawcy

Ofert jednoznacznie opisanych jako bez weryfikacji bazy BIK jest bardzo mało. Nowe pojawiają się niezwykle rzadko i dotyczą sektora pożyczek inwestorskich pod zastaw nieruchomości i pojazdów.

Duże długoterminowe z akceptacją BIK

Więcej ofert dotyczy firm, które wprawdzie sprawdzenie historii kredytowej mogą przeprocesować, natomiast biorą wynik jako składową do całości analizy. Dla klienta oznacza to przeważnie podwyższony koszt w stosunku do podobnych pożyczek biorących wynik BIK jako podstawę.

Duże długoterminowe z akceptacją BIK do dalszego procedowania to:

Pożyczka mikro bez BIK

Krótkoterminowe bez kontroli BIK to:

Krótkoterminowe z akceptacją BIK to:

To co wyróżnia te mikro oferty to możliwość skorzystania ze stałej permanentnej promocji w ramach regulaminu “pierwsza za darmo”.

Najtańsze pożyczki bez zaświadczeń 5000 zł / 1 rok
do menu

HapipożyczkiProvidentWongaSmartneySupergrosz
rata:
437,67 zł
najniższa rata
rata:
458,33 zł
+20,66 zł do najtańszej
rata:
466,48 zł
+28,81 zł do najtańszej
rata:
502,39 zł
+64,72 zł do najtańszej
rata:
647,74 zł
+210,07 zł do najtańszej
do spłaty:
5 252,04 zł
najmniej do spłaty
do spłaty:
5 499,96 zł
+247,92 zł do najtańszej
do spłaty:
5 599,96 zł
+347,92 zł do najtańszej
do spłaty:
6 029,75 zł
+777,71 zł do najtańszej
do spłaty:
7 741,16 zł
+2 489,12 zł do najtańszej
oprocentowanie:
0%
oprocentowanie:
0%
oprocentowanie:
7,2%
oprocentowanie:
4,56%
oprocentowanie:
7,2%
prowizja:
5,12%
prowizja:
10,1%
prowizja:
7,71%
prowizja:
16%
prowizja:
49,71%
RRSO:
9,58%
RRSO:
19,62%
RRSO:
23,49%
RRSO:
42,43%
RRSO:
137,89%
szczegóły >szczegóły >szczegóły >szczegóły >szczegóły >

Pozabankowe dla lekarzy
do menu

SiemensMedicash
atuty:
SimplyLoan - automatyczna decyzja
kredytowa do 500 000 zł
w 15 minut
rownież dla nowych firm
atuty:
osobisty doradca,
oprocentowanie od 4,99%,
do 150 tys zł do 60 miesięcy
przeznaczenie:
zakup maszyn,
urządzeń,
oprogramowania
przeznaczenie:
dowolny cel
weryfikacja:
Autenti - 100% online
weryfikacja:
osobista
sprawdźsprawdź

BEZ BIK, BEZ BAZ
do menu

SmartpożyczkaNetcreditSupergroszProfimoAASA PolskaCashmeyMoney Run
atuty:
pierwsza darmowa
do 1200 zł za 0%
atuty:
pierwsza darmowa
do 1500 zł za 0%
atuty:
nawet bez konta
bankowego
atuty:
z niską zdolnością
kredytową
atuty:
nawet bez konta
bankowego
atuty:
pośrednik znajdzie
korzystną ofertę
atuty:
pod zastaw
nieruchomości
dla firm
kwoty:
200 - 10 000 zł
kwoty:
1000 - 5000 zł
kwoty:
1000 - 15 000 zł
kwoty:
1500 - 4 000 zł
kwoty:
200 - 10 000 zł
kwoty:
1000 - 60 000 zł
kwoty:
10 000 - 10 mln zł
terminy:
30 + 30 dni
terminy:
30 + 30 dni
terminy:
1 - 50 miesięcy
terminy:
1 - 18 miesięcy
terminy:
1 - 36 miesięcy
terminy:
6 - 60 miesięcy
terminy:
12 - 24 miesięcy
szczegóły >szczegóły >szczegóły >-szczegóły >szczegóły >-

Biuro Informacji Kredytowej BIK zostało powołane do przechowywania, przetwarzania i udostępniania Historii Kredytowej klientów instytucji finansowych. Najpierw były to tylko Banki Komercyjne, Banki Spółdzielcze, Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe SKOK, Firmy Leasingowe i Firmy Faktoringowe, następnie zaczęły do tego przedsięwzięcia dołączać Pozabankowe Firmy Pożyczkowe.

Ważne  » nie wszystkie:

 • wpisują do BIK
 • sprawdzają BIK
 • traktują wpisy w BIK zero-jedynkowo

Jak sprawdzić czy dany podmiot pozabankowy wpisuje do BIK i czy sprawdza BIK?

Aby sprawdzić wpisywanie lub sprawdzanie BIK

 1. odszukujemy Formularz Informacyjny na stronie internetowej, na której mamy wypełnić wniosek
 2. przechodzimy do Części 4
 3. odczytujemy listę baz z części Sprawdzenie w bazie danych.
Dodatkowo możesz sprawdzić ranking rozbity na 2 kategorie:
 1. pożyczki długoterminowe bez BIK
 2. chwilówki bez BIK

Pożyczki przez Internet z wysoką przyznawalnością

Długoterminowe
do menu

SupergroszProvidentProvidentCashmeySpontoProfimoDuocash
atuty:
bez BIK
atuty:
bez BIK
atuty:
RRSO od 9,87%
atuty:
pośrednik z dużą
ilością ofert
atuty:
nowość na rynku
atuty:
z niską zdolnością
kredytową
atuty:
nawet
z komornikiem
przyznawalność:
bardzo wysoka
przyznawalność:
wysoka
przyznawalność:
średnio wysoka
przyznawalność:
bardzo wysoka
przyznawalność:
duża, często wysoka
przyznawalność:
wysoka
przyznawalność:
duża
kwoty:
1000 - 15 000 zł
kwoty:
200 - 10 000 zł
kwoty:
500 - 20 000 zł
kwoty:
1000 - 60 000 zł
kwoty:
1000 - 15 000 zł
kwoty:
200 - 10 000 zł
kwoty:
2500 - 25 000 zł
terminy:
1 - 50 miesięcy
terminy:
1 - 36 miesięcy
terminy:
12 - 48 miesięcy
terminy:
6 - 60 miesięcy
terminy:
1 - 30 miesięcy
terminy:
1 - 36 miesięcy
terminy:
12 - 60 miesięcy
szczegóły >szczegóły >szczegóły >szczegóły >---

Krótkoterminowe
do menu

MiloanLendonZaploVIA SMSFinansowe PosiłkiFeniko
atuty:
wielokrotnienagradzana
atuty:
24h/7, w sobotę
i niedzielę, w nocy
atuty:
przelew w 15 minut
atuty:
BEZ BIK
atuty:
pierwsza za darmo
1200 zł za 0%, BEZ BIK
atuty:
pierwsza za darmo
2500 zł za 0%
przyznawalność:
bardzo wysoka
przyznawalność:
super wysoka
przyznawalność:
wysoka
przyznawalność:
duża
przyznawalność:
super wysoka
przyznawalność:
średnio wysoka
kwoty:
500 - 5000 zł
kwoty:
500 - 6000 zł
kwoty:
1000 - 5000 zł
kwoty:
100 - 4000 zł
kwoty:
200 - 3000 zł
kwoty:
300 - 2500 zł
terminy:
30 + 30 dni
terminy:
30 + 30 dni
terminy:
stałe 3 miesiące
terminy:
61 dni
terminy:
30 + 30 dni
terminy:
7 dni - 6 miesięcy
szczegóły >----szczegóły >

Wysokość miesięcznej raty od pół roku do 5 lat od 10% do 50% RRSO

Pożyczamy 5000 zł

RRSOpół roku1 rok1,5 roku2 lata2,5 roku3 lata3,5 roku4 lata4,5 roku5 lat
10%857,81 zł439,58 zł300,29 zł230,72 zł189,06 zł161,34 zł141,58 zł126,81 zł115,36 zł106,24 zł
15%870,17 zł451,29 zł311,92 zł242,43 zł200,89 zł173,33 zł153,75 zł139,15 zł127,89 zł118,95 zł
20%882,61 zł463,17 zł323,82 zł254,48 zł213,15 zł185,82 zł166,49 zł152,15 zł141,15 zł132,47 zł
25%895,14 zł475,22 zł335,96 zł266,86 zł225,82 zł198,80 zł179,79 zł165,79 zł155,11 zł146,76 zł
30%907,75 zł487,44 zł348,35 zł279,56 zł238,89 zł212,26 zł193,64 zł180,03 zł169,74 zł161,77 zł
35%920,44 zł499,81 zł360,99 zł292,59 zł252,36 zł226,18 zł208,02 zł194,86 zł185,00 zł177,45 zł
40%933,21 zł512,36 zł373,87 zł305,94 zł266,21 zł240,55 zł222,90 zł210,23 zł200,86 zł193,76 zł
45%946,06 zł525,06 zł386,98 zł319,59 zł280,44 zł255,35 zł238,26 zł226,13 zł217,26 zł210,63 zł
50%958,99 zł537,93 zł400,34 zł333,55 zł295,03 zł270,57 zł254,08 zł242,51 zł234,17 zł228,02 zł

Pożyczamy 10 000 zł

RRSOpół roku1 rok1,5 roku2 lata2,5 roku3 lata3,5 roku4 lata4,5 roku5 lat
10%1 715,61 zł879,16 zł600,57 zł461,45 zł378,11 zł322,67 zł283,17 zł253,63 zł230,72 zł212,47 zł
15%1 740,34 zł902,58 zł623,85 zł484,87 zł401,79 zł346,65 zł307,49 zł278,31 zł255,78 zł237,90 zł
20%1 765,23 zł926,35 zł647,63 zł508,96 zł426,30 zł371,64 zł332,97 zł304,30 zł282,29 zł264,94 zł
25%1 790,28 zł950,44 zł671,92 zł533,72 zł451,63 zł397,60 zł359,58 zł331,57 zł310,22 zł293,51 zł
30%1 815,50 zł974,87 zł696,70 zł559,13 zł477,78 zł424,52 zł387,29 zł360,06 zł339,48 zł323,53 zł
35%1 840,88 zł999,63 zł721,97 zł585,19 zł504,71 zł452,36 zł416,04 zł389,71 zł370,01 zł354,90 zł
40%1 866,42 zł1 024,71 zł747,73 zł611,88 zł532,42 zł481,10 zł445,81 zł420,47 zł401,71 zł387,52 zł
45%1 892,12 zł1 050,12 zł773,97 zł639,19 zł560,88 zł510,71 zł476,53 zł452,26 zł434,52 zł421,27 zł
50%1 917,98 zł1 075,85 zł800,67 zł667,11 zł590,06 zł541,14 zł508,16 zł485,02 zł468,33 zł456,05 zł

Postęp różnicy w wysokości raty według okresu od pół roku do 5 lat dla wyżej oprocentowanych pożyczek

Wykres pokazujący różnice w wysokości raty dla tego samego RRSO i różnych okresów od pół roku do 5 lat co 6 miesięcy

Postęp różnicy w wysokości rat postępuje tym szybciej im krótszy okres. Dla pół roku rata jest największa, dla jednego roku prawie połowę mniejsza a następnie różnice są coraz mniejsze.

Co to oznacza? W czym to pomaga wykres?

Oznacza to, że na im krótszy okres zawieramy umowę tym całkowity koszt jest mniejszy i odwrotnie. Im dłuższy okres kredytowania tym całkowity koszt wzrasta z powodu nieproporcjonalnie do okresu malejącej wysokości raty.

Wykres ten pomaga określić optymalny okres na jaki warto zawierać umowy z wyższym oprocentowaniem charakterystycznym dla części pożyczek pozabankowych. Optymalny okres powinien zawierać się do 2.5 roku. Po tym czasie różnice w wysokości rat są bardzo małe a trzeba je spłacać co miesiąc aż do całkowitej spłaty.

Bez konta bankowego
do menu

To wszystkie oferty na rynku bez sprawdzania konta bankowego - są tylko dwie

SupergroszProvident
atuty:
nawet bez konta
bankowego
atuty:
nawet bez konta
bankowego
kwoty:
1000 - 15 000 zł
kwoty:
200 - 10 000 zł
terminy:
1 - 50 miesięcy
terminy:
1 - 36 miesięcy
szczegóły >szczegóły >

Na czym polega pożyczka bez weryfikacji konta? Jakie są jej zalety? Jak wypłacane są pieniądze?

Pożyczka bez weryfikacji konta bankowego polega na wypłacie pieniędzy w placówce Poczty Polskiej S.A.

Zalety to:

 • brak konieczności posiadania konta
 • bez przelewu weryfikacyjnego
 • bez historii rachunku

Pieniądze wypłacane są na podstawie kodu GIRO w placówce pocztowej po okazaniu dowodu osobistego.

Najtańsze pożyczki bez zaświadczeń 10000 zł / 1 rok
do menu

875,34 zł
rata miesięczna
10 504,08 zł
kwota do spłaty
9,57%
RRSO
932,97 zł
rata miesięczna
11 199,90 zł
kwota do spłaty
23,46%
RRSO

Oprocentowanie i prowizja

FirmaOprocentowanie ↓↑RRSO ↓↑Prowizja ↓↑Rata miesięczna↓↑Kwota do spłaty ↓↑
Hapipożyczki0%9,57%5,04%875,34 zł10 504,08 zł
Wonga7,2%23,46%7,71%932,97 zł11 199,90 zł

Najtańsze pożyczki bez zaświadczeń 20000 zł / 2 lata
do menu

1 011,66 zł
rata miesięczna
24 289,60 zł
kwota do spłaty
23,46%
RRSO
1 067,75 zł
rata miesięczna
25 630,63 zł
kwota do spłaty
28,05%
RRSO

Oprocentowanie i prowizja

FirmaOprocentowanie ↓↑RRSO ↓↑Prowizja ↓↑Rata miesięczna↓↑Kwota do spłaty ↓↑
Wonga7,2%21,09%12,75%1 011,66 zł24 289,60 zł
Smartney7,2%28,05%19%1 067,75 zł25 630,63 zł

1. Ranking raty dla kwoty 1000 zł na 12 miesięcy do menu rankingu

Ranking 1000 zł na 1 rok
miejscenazwarata miesięcznaRRSO
1Provident91,67 zł19,62%
2Wonga93,29 zł23,43%
3Proficredit125,00 zł98,00%
4Hapipożyczki127,86 zł132,13%
5Supergrosz129,31 zł136,96%

Pierwsza lokata Provident nie ma sobie równych z najniższą miesięczną ratą 91,67 zł. Mocno goni Wonga na drugim miejscu tylko niecałe 2 zł więcej czyli 93,29 zł. Trzecie miejsce Proficredit z ratą na poziomie 125 zł. Hapipożyczki zaskakuje dla tego okresu i kwoty bo ma wysoką ratę rzędu 127,86 zł. Klasyfikację 1000 zł na 12 miesięcy zamyka Supergrosz z wynikiem raty miesięcznej 129,31 zł.

2. Ranking raty dla kwoty 3000 zł na 24 miesiące do menu rankingu

Ranking 3000 zł na 2 lata
miejscenazwarata miesięcznaRRSO
1Hapipożyczki137,60 zł9,81%
2Provident150,00 zł19,80%
3Wonga151,75 zł21,09%
4TAKTO Finanse223,00 zł74,75%
5Supergrosz239,60 zł101,35%

Zdecydowanie wygrywa Hapipożyczki z najniższą ratą 137,60 zł. Dalej goni Provident proponujący ratę miesięczną 150,00 zł. Trzecia lokata to tylko trochę droższa Wonga z comiesięczną ratą od 151,75 zł. Czwarta pozycja przypada TAKTO Finanse z ratą 223,00 zł. Najdroższy i ostatni piąty jest Supergrosz z ratą na poziomie 239,60 zł. Smartney nie posiada oferty 3000 zł na 24 miesiące.

3. Ranking raty dla kwoty 5000 zł na 36 miesięcy do menu rankingu

Ranking 5000 zł na 3 lata
miejscenazwarata miesięcznaRRSO
1Provident180,56 zł19,50%
2Wonga182,38 zł20,27%
3AASA287,16 zł64,55%
4Supergrosz301,78 zł79,21%
5Proficredit380,00 zł83,00%

Tylko część firm pozabankowych przygotowało oferty na okres 3 lat i więcej. Pierwsze miejsce tym razem dla marki Provident z propozycją raty miesięcznej 180,56 zł. Druga pożyczka na podium to Wonga droższa o symboliczne 1,82 zł od lidera – tu rata zostanie zaproponowana w wysokości 182,38 zł. Trzecie miejsce na podium to AASA i już znacząco odbiega wynikiem i jest droższa od poprzednika o 104,78 zł – tu miesięczna rata sięga poziomu 287,16 zł. Niewiele droższy jest beneficjent czwartej lokaty Supergrosz z ratą miesiączną 301,78 zł. Na szarym końcu, miejscu piątym uplasowała się marka Proficredit z ratą 380 zł czyli dwukrotnie więcej od laureata miejsca 1.

4. Ranking długoterminowych bez BIK do menu rankingu

Oferty bez weryfikacji BIK są wyjątkami. Większość firm analizuje ten rejestr pod kątem historii kredytowej. Określenie bez BIK odnosi się zarówno do pożyczek stricte bez sprawdzania bazy oraz do pożyczek z akceptacją pewnego poziomu nieobsługiwanego zadłużenia lub po prostu dużego zadłużenia nawet obsługiwanego ale obniżającego istotnie zdolność kredytową.

Ranking bez BIK
miejscenazwa
1Supergrosz
2AASA
3Proficredit
4Profimo
5Bocian Pożyczki

Jak widać nie ma podanego kosztu z uwagi na indywidualne warunki przedstawiane klientom bez weryfikacji lub z akceptacją słabego BIK-u. Kolejność rankingu opiera się na RRSO podawanym w reprezentatywnych przykładach.

5. Ranking chwilówek standardowych do menu rankingu

Chwilówka standardowa to każda mała pożyczka z okresem spłaty 30, 61 lub 90 dni. Pierwsze miejsca muszą przypadać bezpłatnym pożyczkom. O kolejności lokat decydują warunki kwotowe i długość okresu – im więcej i na dłużej tym wyższe miejsce w rankingu.

Ranking chwilówek standardowych
miejscenazwadarmowa?kwota maxokres max
1VivusTAK3000 zł61 dni
2KukiTAK5000 zł30 dni
3FenikoTAK2500 zł61 dni
4Smart PożyczkaTAK1200 zł30 dni
5NetcreditTAK1500 zł30 dni

Pierwsze miesiące należy do Vivus, to on stoi na podium w tej kategorii od wielu miesięcy dzięki okresowi spłaty 61 dni i kwocie 3000 zł w promocji “pierwsza za darmo”. Drugą chwilówką jest szybka pozabankowa chwilówka Kuki z darmową ofertą od 3000 do 5000 zł na 30 dni. Dalej na trzecim miejscu mało znana chwilówka Feniko z darmową kwotą dla nowego klienta 2500 zł i okresem 61 dni na spłatę. Smart Pożyczka obejmuje miejsce czwarte bo jest darmowa do 12000 zł na 30 dni a dodatkowo jest całkowicie bez sprawdzania BIK-u. Podobnie do poprzednika sytuacja ma się na miejscu piątym zajmowanym przez Netcredit z bezpłatną chwilówką 1500 zł na 30 dni i z akceptacją nieobsługiwanego zadłużenia w BIK.

6. Ranking chwilówek bez BIK do menu rankingu

Chwilówka bez BIK czasem ratuje sytuacje. Ważności tego rankingu nikt nie zaprzeczy. Wybór był trudny bo ofert jest mało. Mamy TOP 3 takich ofert i więcej nie ma.

Ranking chwilówek bez BIK
miejscenazwadarmowa?kwota maxokres max
1Smart PożyczkaTAK1200 zł30 dni
2NetcreditTAK1000 zł30 dni
3VIA SMSNIE1500 zł61 dni

Ważne: wiele innych stron podaje wszystkie chwilówki, że są bez BIK. W rzeczywistości większość firm nigdy nie wyda pozytywnej decyzji w przypadku ujawnienia zbytniego zadłużenia ujawnionego w bazach historii kredytowej w BIK.

7. Ranking pośredników - możliwość bez baz do menu rankingu

Pośrednicy pożyczek pozabankowych mają w swoich ofertach dodatkowo firmy, które nie prowadzą sprzedaży swoich usług bezpośrednio. Są to mało znane firmy. Obecnie pożyczek pozabankowych na raty miesięczne online jest 13 a zarejestrowanych firm pożyczkowych ponad 500 (zobacz rejestr Komisji Nadzoru Finansowego).

Ranking pośredników pozabankowych
miejscenazwamożliwość bez baz?
1RatadoTAK
2FinzmoTAK
3SolcreditNIE
4Habza FinanseTAK
5Money RunTAK

Kolejność miejsc ma drugorzędne znaczenie. Zostały ustawione według rozpoznawalności marki. Ratado obejmuje większość pożyczek pozabankowych znanych i kilka mało znanych nie prowadzących sprzedaży bezpośredniej. Podobnie Finzmo agreguje pożyczki i dobiera ofertę według zapotrzebowania klienta. Solcredit to pośrednik chwilówek ale z naciskiem na te większe do 90 dni. Co innego Habaza Finanse – to pośrednik specjalizujący się w oddłużaniu poprzez konsolidację. Najmniej znaną firmą ale prężnie się rozwijającą jest Money Run – lider pożyczek prywatnych pod zastaw nieruchomości dla bardzo dużych kwot nawet rzędu 100 mln zł dedykowany przedsiębiorcom w skomplikowanej sytuacji finansowej.

8. Ranking dla zadłużonych do menu rankingu

Zadłużenie, szczególnie to nieobsługiwane (ponad 60 dni braku spłaty), jest największą przeszkodą w uzyskaniu pożyczki. O kredycie bankowych w ogóle nie ma co myśleć. Jest jednak kilka ofert, które mogą pomóc w oddłużaniu i dać szansę na odzyskanie pełni zdolności kredytowej.

Ważne: z uwagi na wysokie ryzyko pętli kredytowej każda oferta powinna zostać potrójnie zweryfikowana #zanimpodpiszesz.

Ranking dla zadłużonych
miejscenazwaakwizycja
1Supergroszbezpośrednia
2Money Runpośrednik
3Proficreditbezpośrednia
4Habza Finansepośrednik
5Profimobezpośrednia

Pole akwizycja wskazuje w jaki sposób sprzedawana jest pożyczka. Bezpośrednia akwizycja oznacza kierowanie oferty tylko jednej firmy. Pośrednik to firma, która posiada oferty wielu firm, często mało znanych i nie dostępnych w akwizycji bezpośredniej.

9. Ranking według najniższego kosztu RRSO do menu rankingu

Przypisane RRSO dotyczy najdłuższego z możliwych okresu kredytowania dla klientów z dobrą zdolnością kredytową nie wpisanych na listę dłużników. Niska zdolność kredytowa będzie powodować indywidualne zwiększenie kosztu lub odmowę udzielenia finansowania.

100 - 15 000 zł
przedział
6-36 mies.
okres
8,94%
RRSO
500 - 20 000 zł
przedział
12-48 mies.
okres
9,90%
RRSO
2000 - 60 000 zł
przedział
6-60 mies.
okres
12,40%
RRSO
100 - 20 000 zł
przedział
3-36 mies.
okres
19,90%
RRSO
1000 - 15 000 zł
przedział
4-48 mies.
okres
58,29%
RRSO

Tak samo jak w poprzednich miesiącach Hapipożyczki plasuje się na pierwszej pozycji pod względem RRSO z wynikiem 8,94%. Dalej goni bliźniacza oferta od de facto tej samej firmy Provident z RRSO 9,90%. Następnie trzeci jest Smartnej z poziomem kosztów od 12,40%. Czwarte miejsce poza podium TOP 3 zajmuje Wonga z nadal niskim RRSO 19,90%. Klasyfikację na pozycji 5 zamyka Supergrosz dalece odbiegając od konkurentów z poziomem kosztów RRSO od 58,25% natomiast.

Podsumowanie rankingu wg. RRSO:

 1. Hapipożyczki – od 8,94%
 2. Provident – od 9,90%
 3. Smartney – od 12,40%
 4. Wonga – od 19,90%
 5. Supergrosz – od 58,29%

10. Ranking według kwoty do menu rankingu

Ten miesiąc nie przynosi niespodzianek. Firmy pożyczkowe nie często zmieniają swoje oferty i tu nadal króluje Smartnej na podium z maksymalną kwotą 60 000 zł. Drugie miejsce ex aequo zajmują Provident oraz Wonga natomiast biorąc pod uwagę dodatkowe czynniki koszto-twórcze drugie miejsce zajmie Provident a trzecie Wonga. Czwarta w klasyfikacji z analizowanych pożyczek jest oferta Hapipożyczki i znów pod względem kosztów nie zajmie ex aequo miejsca z identyczną maksymalną kwotą Supergrosz 15 000 zł. Czwarta Hapipożyczki, piąta lokata Supergrosz.

Ranking wg. najwyższej kwoty
miejscenazwamaksymalna pożyczka
1Smartney60 000 zł
2Provident20 000 zł
3Wonga20 000 zł
4Hapipożyczki20 000 zł
5Supergrosz15 000 zł

Podsumowanie rankingu wg. kwoty:

 • Smartney – do 60 000 zł
 • Provident – do 20 000 zł
 • Wonga – do 20 000 zł
 • Hapipożyczki – do 15 000 zł
 • Supergrosz – do 15 000 zł

11. Ranking według okresu do menu rankingu

W tym rankingu bierzemy pod uwagę przede wszystkim to na jaki maksymalny okres można pożyczyć od danej marki pozabankowej.

Pierwsze miejsce musi bezapelacyjnie przypaść Smartney z okresem maksymalnym do 60 miesięcy. Drugie miejsce jest dla marki Provident z okresem 48 miesięcy. Na trzeciej lokacie plasuje się Supergrosz z równie długim okresem 48 miesięcy ale nieporównywalnie wyższą ceną wyrażoną w RRSO. Czwarta lokata dla Hapipożyczki 36 miesięcy. Piątką zamyka klasyfikację Wonga z również 36 miesiącami ale wyższą ceną za swoje usługi.

Podsumowanie rankingu wg. okresu:

 1. Smartney – do 60 miesięcy
 2. Provident – do 48 miesięcy
 3. Supergrosz – do 48 miesięcy
 4. Hapipożyczki – do 36 miesięcy
 5. Wonga – do 36 miesięcy

12. Ranking według opinii do menu rankingu

Jak zawsze opinie są podzielone. Wszystkie oferty z rankingu otrzymały 5/5 gwiazdek. W sieci można znaleźć wiele miejsc gdzie konsumenci wypowiadają się na temat konkretnych ofert. Przeanalizowaliśmy je wszystkie i w ramach konsensusu uśredniliśmy oceny podając je w skali od 1 do 10.

 1. Hapipożyczki – 9/10
 2. Smartney – 8/10
 3. Wonga – 7/10
 4. Supergrosz – 7/10
 5. Wonga – 6/10

Wzięta została pod uwagę mediana ocen czyli wykluczone zostały wszystkie najgorsze i wszystkie najlepsze. Punktacja od 1 do 10 oznacza:

9/10 – większość opinii jest pozytywna, negatywne są bardzo rzadko spotykane

8/10 – większość opinii jest pozytywna ale powtarza się krytyka tych samych aspektów

7/10 – większość opinii jest neutralna, klienci nie są ani specjalnie zachwyceni ani wyjątkowo nieusatysfakcjonowani

6/10 – przeważają opinie neutrale ale bardzo często pojawia się krytyka dotycząca szczególnie szybkich działań windykacyjnych

5/10 – opinii pozytywnych i negatywnych jest uśredniając po równo

1,2,3,4/10 – przeważają opinie negatywne dotyczące bardzo różnych aspektów umów, w rankingu nie ma żadnej oferty z przeważającą taką niską oceną klientów.

Podsumowanie

Wszystkie pożyczki pozabankowe na rynku zostały wzięte pod uwagę w 3 rankingach kwot 1000 zł/1rok, 3000 zł/2 lata, 3000 zł/3 lata.

Aby zadość uczynić wszystkim zainteresowanym niebankowymi ofertami ranking rozszerzono o najciekawsze pożyczki długoterminowe na raty miesięczne bez BIK.

Nie mogło zabraknąć chwilówek standardowych gdzie wszystkie 5 miejsc zajęły oferty bez ponoszenia żadnego kosztu przez nowego klienta.

Nie mogło zabraknąć małych pożyczek chwilówek bez weryfikacji lub z akceptacją ujemnego BIK-u. Tu też znalazło się kilka darmowych ofert.

Pośrednicy pozabankowi często pomijani są w rankingach. Wyróżnik polegający na dostępie do firm pożyczkowych nie sprzedających bezpośrednio może bardzo namieszać w kolejnych miesiącach. Kategoria warta uwagi szczególnie dla klientów w skomplikowanej sytuacji finansowej.

Osobną kategorię rankingu stanowią pożyczki dla zadłużonych w domyśle przeznaczone na oddłużanie czyli spłatę innych zobowiązań finansowych aby odzyskać pełnię zdolności kredytowej i móc obiegać się o tani kredyt gotówkowy.

Kategoria dziewiąta – zaznaczona w menu na czerwono – to najtańsze niebankowe pożyczki długoterminowe bez zaświadczeń o dochodach. W tej kategorii miesiąc w miesiąc powtarzają się te same firmy. Oferty nieczęsto są zmieniane. Rocketmoney trzyma rękę na pulsie aby klient był zawsze na Plus.

Klasyfikacja nie zmieniła się praktycznie wcale od poprzedniego miesiąca. Najlepsza pod względem ceny wg. RRSO jest pożyczka Hapipożyczki, pod względem kwoty Smartney oraz również pod względem okresu maksymalnego też Smartney. Najdroższy jest Supergrosz ale trzeba mieć na uwadze, że jest to pożyczka przeznaczona stricte dla osób z gorszą zdolnością kredytową a nawet bez konta w banku bo gotówkę można odebrać na poczcie.

Pokazaliśmy też, gdzie dostępne są największe kwoty całkowicie przez internet oraz gdzie pożyczymy na najdłuższy okres.

Nie mogło zabraknąć rankingu opinii o pożyczkach.

↑ Wróć do menu rankingu aby sprawdzić je wszystkie jeszcze raz.

Zastrzeżenie

Podane firmy nie miały żadnego wpływu na tworzony ranking. Jest to o tyle ważne, że sytuacje polegające na płatnych rankingach są bardzo często spotykane. Dotyczy to nie tylko rankingów pożyczkowych ale również wszystkich innych takich jak rankingi suszarek czy usług budowlanych.

NOTA PRAWNA: Pokazane dane nie stanowią oferty kredytowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego. Ostateczna decyzja zależy od oceny wiarygodności finansowej i zdolności kredytowej.